Projekt Unijny

Projekt unijny

Projekt

“Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów i słuchaczy (klasy pierwsze i drugie) do udziału w organizowanych przez szkołę   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następujących kursach:

  1. Kurs Masażu Tkanek Głebokich.
  2. Kurs Masażu Lomi Lomi.
  3. Kurs  Tapingu.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie od 7 listopada 2017 roku do 14 listopada 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

  1. KOMUNIKAT.
  2. Regulamin rekrutacji.
  3. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.
  4. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
  5. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
  6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
  7. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: spiml@kki.pl

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY