Projekt Unijny

Projekt unijny

Projekt

“Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


21.06.2018r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków  informuje,że rekrutacja  na KURS PRAWA JAZDY jest ZAKOŃCZONA.

18.06.2018r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów szkoły do wzięcia udziału w organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 KURSIE PRAWA JAZDY w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie:od 18 do 21  czerwca 2018 r.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania tutaj) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.
 4. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
 5. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 7. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl

11.05.2018 r. KURS MASAŻU LOMI LOMI

Czas trwania kursu: 11-13 maja , 25-27 maja 2018 r.
Liczba godzin kursu: 25 godzin lekcyjnych
Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Zagadnienia teoretyczne – 5 godzin
 • Metodyka masażu Lomi Lomi – 10 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 9 godzin
 • Weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia – 1 godzina

Liczba uczestników kursu: 19 uczniów

04.06.2018 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie informuje, że rekrutacja na staże wakacyjne jest zakończona.

Lista osób zakwalifikowanych na staż zawodowy u Pracodawcy w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” zostanie podana na spotkaniu w dniu 12 czerwca 2018 r.  w siedzibie szkoły tj.  ul. Królewska 86, 30-079 Kraków , pokój 111 , godz. 15.00 , stanowisko Specjalisty ds wsparcia zawodowego i realizacji staży .

Zapraszamy zainteresowanych uczniów.

15.03.2018 r.

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie zaprasza uczniów klas drugich do udziału w projekcie: “staż u Przedsiębiorcy” w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień.

Spotkanie organizacyjne w sprawie staży odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) w sali wykładowej  Nr 303 III piętro (niebieska). Podczas spotkania  zostaną omówione zasady rekrutacji, przedstawiona zostanie umowa na realizację stażu, ramowy program stażu, wzory dokumentów.

W ramach projektu przewiduje się realizację 150 g stażu z możliwością wypłaty stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach RPO WM 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy niezbędną w w procesie REKRUTACJI dokumentację (do pobrania):

 1. Ogłoszenie.
 2. Regulamin Rekrutacji,
 3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja,
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych,
 7. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.

Wszelkie informacje na temat stażu u Pracodawcy, powyższe dokumenty oraz wzór umowy na realizację stażu są dostępne w pokoju 111 (I piętro) -stanowisko Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ( tel. 12 636 63 66).


10.03.2018 r.

KURS MASAŻU TKANEK GŁĘBOKICH

Czas trwania kursu: 10-11 marca , 24-25 marca 2018 r.

Liczba godzin kursu: 52  godziny lekcyjne

Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Podstawy teoretyczne – 6 godzin
 • Anatomia palpacyjna wybranych struktur anatomicznych –  18 godzin
 • Techniki MTG  18 godzin
 • Metodyka wykonywania zabiegów i strategia postępowania w wybranych dysfunkcjach – 10 godzin

Liczba uczestników kursu:  24  uczniów

Przejdź do galerii


19.01.2018r.

KURS TAPINGU

Czas trwania kursu: 19-21 stycznia 2018 r.

Liczba godzin kursu: 28 godzin lekcyjnych

Ogólne zagadnienia merytoryczne kursu:

 • Zastosowanie technik mięśniowych –    4 godziny,
 • Zastosowanie technik korekcyjnych i stabilizacyjnych       20 godzin,
 • Techniki drenujące     4 godziny

Liczba uczestników kursu:  13 uczniów

Przejdź do galerii


15.11.2017r.

Terminy kursów zostaną podane wkrótce.

Z projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 57 uczniów Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie  do następujących kursów:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głebokich: 24 uczniów,
 2. Kurs Masażu Lomi Lomi: 19 uczniów
 3. Kurs Tapingu: 14 uczniów,

7.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI

Dyrekcja Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, 30-079 Kraków zaprasza uczniów i słuchaczy (klasy pierwsze i drugie) do udziału w organizowanych przez szkołę   w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  następujących kursach:

 1. Kurs Masażu Tkanek Głebokich.
 2. Kurs Masażu Lomi Lomi.
 3. Kurs Tapingu.

Rekrutacja na kursy odbędzie się w terminie od 7 listopada 2017 roku do 14 listopada 2017 roku.

Poniżej przedstawiamy niezbędną dokumentację (do pobrania) :

 1. KOMUNIKAT.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku.
 4. Załącznik nr 1 – Formularz ucznia.
 5. Załącznik nr 2 – Deklaracja.
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 7. Załącznik Nr 4 – Zakres danych osobowych.

Ponadto dokumentację dotyczącą kursów oraz inne niezbędne informacje można uzyskać w szkole w pokoju 111 – stanowisko  Specjalisty ds. kształcenia zawodowego i realizacji staży ; nr tel. 12 638 56 61 ; e-mailem: sekretariat@spiml.edu.pl

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY